Arabiska för negera

nafaa
ﻧَﻔَﺎ
negera – dåtid han
yanfuu
ﻳَﻨﻔُﻮ
negera – nutid han

Det arabiska verbet för att negera skrivs ﻧَﻔَﺎ och uttalas nafaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻔُﻮ och uttalas yanfuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet negera

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet negera består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, fa som skrivs och uttalas f och waw som skrivs och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med negera

Alla bokstäver i negera

ﻧَﻔَﺎ
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
 
nun
n
fa
f
alef
 
 
Det arabiska ordet för negera består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﻔَﺎ och uttalas nafaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av negera

dåtid
nutid
han
nafaa
ﻧَﻔَﺎ
han - dåtid
yanfuu
ﻳَﻨﻔُﻮ
han - nutid
hon
nafat
ﻧَﻔَﺖ
hon - dåtid
tanfuu
ﺗَﻨﻔُﻮ
hon - nutid
jag
nafawtu
ﻧَﻔَﻮﺕُ
jag - dåtid
'anfuu
ﺃَﻧﻔُﻮ
jag - nutid