Arabiska för fantisera

tawahhama
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
fantisera – dåtid han
yatawahhamu
ﻳَﺘَﻮَﻫَّﻢُ
fantisera – nutid han

Det arabiska verbet för att fantisera skrivs ﺗَﻮَﻫَّﻢَ och uttalas tawahhama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﻫَّﻢُ och uttalas yatawahhamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fantisera består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fantisera

Alla bokstäver i fantisera

ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
ﺗـ
ـﻮ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
waw
w
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fantisera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﻫَّﻢَ och uttalas tawahhama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fantisera

tafa33ala blir tawahhama

Vi har sett att det arabiska ordet för fantisera skrivs ﺗَﻮَﻫَّﻢَ och uttalas tawahhama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, h och m, blir ordet tawahhama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fantisera

Böjningsformer av fantisera

dåtid
nutid
han
tawahhama
ﺗَﻮَﻫَّﻢَ
han - dåtid
yatawahhamu
ﻳَﺘَﻮَﻫَّﻢُ
han - nutid
hon
tawahhamat
ﺗَﻮَﻫَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tatawahhamu
ﺗَﺘَﻮَﻫَّﻢُ
hon - nutid
jag
tawahhamtu
ﺗَﻮَﻫَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'atawahhamu
ﺃَﺗَﻮَﻫَّﻢُ
jag - nutid