Arabiska för fördröjande, uppskjutande

taswiifiyy
ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ
fördröjande, uppskjutande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fördröjande, uppskjutande uttalas taswiifiyy och skrivs ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördröjande, uppskjutande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördröjande, uppskjutande

Alla bokstäver i fördröjande, uppskjutande

ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
sin
s
waw
w
ya
y
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för fördröjande, uppskjutande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ och uttalas taswiifiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fördröjande, uppskjutande

taf3iil blir taswiifiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för fördröjande, uppskjutande skrivs ﺗَﺴﻮِﻳﻔِﻲّ och uttalas taswiifiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är s, w och f, blir ordet taswiifiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fördröjande, uppskjutande