Arabiska för förarga, irritera

'aHnaqa
ﺃَﺣﻨَﻖَ
förarga, irritera – dåtid han
yuHniqu
ﻳُﺤﻨِﻖُ
förarga, irritera – nutid han

Det arabiska verbet för att förarga, irritera skrivs ﺃَﺣﻨَﻖَ och uttalas 'aHnaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤﻨِﻖُ och uttalas yuHniqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förarga, irritera består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förarga, irritera

Alla bokstäver i förarga, irritera

ﺃَﺣﻨَﻖَ
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻖ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
alif hamza
'
Ha
H
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för förarga, irritera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﻨَﻖَ och uttalas 'aHnaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förarga, irritera

'af3ala blir 'aHnaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för förarga, irritera skrivs ﺃَﺣﻨَﻖَ och uttalas 'aHnaqa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är H, n och q, blir ordet 'aHnaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förarga, irritera

Böjningsformer av förarga, irritera

dåtid
nutid
han
'aHnaqa
ﺃَﺣﻨَﻖَ
han - dåtid
yuHniqu
ﻳُﺤﻨِﻖُ
han - nutid
hon
'aHnaqat
ﺃَﺣﻨَﻘَﺖ
hon - dåtid
tuHniqu
ﺗُﺤﻨِﻖُ
hon - nutid
jag
'aHnaqtu
ﺃَﺣﻨَﻘﺖُ
jag - dåtid
'uHniqu
ﺃُﺣﻨِﻖُ
jag - nutid