Arabiska för arg

Haaniq
ﺣَﺎﻧِﻖ
arg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arg uttalas Haaniq och skrivs ﺣَﺎﻧِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arg består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, nun som skrivs och uttalas n och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arg

Alla bokstäver i arg

ﺣَﺎﻧِﻖ
ﺣـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻖ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
Ha
H
alef
nun
n
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för arg består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﻧِﻖ och uttalas Haaniq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arg

faa3il blir Haaniq

Vi har sett att det arabiska ordet för arg skrivs ﺣَﺎﻧِﻖ och uttalas Haaniq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, n och q, blir ordet Haaniq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arg