Arabiska för uppgörelse

Safqa
ﺻَﻔﻘَﺔ
uppgörelse – femininum singular

Det arabiska ordet för uppgörelse uttalas Safqa och skrivs ﺻَﻔﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns uppgörelse i:

Safqaat
ﺻَﻔﻘَﺎﺕ
uppgörelse – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet uppgörelse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppgörelse består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppgörelse

Alla bokstäver i uppgörelse

ﺻَﻔﻘَﺔ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
Sad
S
fa
f
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för uppgörelse består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻔﻘَﺔ och uttalas Safqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppgörelse

fa3la blir Safqa

Vi har sett att det arabiska ordet för uppgörelse skrivs ﺻَﻔﻘَﺔ och uttalas Safqa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är S, f och q, blir ordet Safqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppgörelse