Arabiska för lita

tawakkala
ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
lita – dåtid han
yatawakkalu
ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ
lita – nutid han

Det arabiska verbet för att lita skrivs ﺗَﻮَﻛَّﻞَ och uttalas tawakkala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ och uttalas yatawakkalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lita består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lita

Alla bokstäver i lita

ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
ﺗـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
waw
w
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lita består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﻛَّﻞَ och uttalas tawakkala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lita

tafa33ala blir tawakkala

Vi har sett att det arabiska ordet för lita skrivs ﺗَﻮَﻛَّﻞَ och uttalas tawakkala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är w, k och l, blir ordet tawakkala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lita

Böjningsformer av lita

dåtid
nutid
han
tawakkala
ﺗَﻮَﻛَّﻞَ
han - dåtid
yatawakkalu
ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞُ
han - nutid
hon
tawakkalat
ﺗَﻮَﻛَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatawakkalu
ﺗَﺘَﻮَﻛَّﻞُ
hon - nutid
jag
tawakkaltu
ﺗَﻮَﻛَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atawakkalu
ﺃَﺗَﻮَﻛَّﻞُ
jag - nutid