Arabiska för agentur, representation

wakaala
ﻭَﻛَﺎﻟَﺔ
agentur, representation – femininum singular

Det arabiska ordet för agentur, representation uttalas wakaala och skrivs ﻭَﻛَﺎﻟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns agentur, representation i:

wakaalaat
ﻭَﻛَﺎﻟَﺎﺕ
agentur, representation – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet agentur, representation består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med agentur, representation

Alla bokstäver i agentur, representation

ﻭَﻛَﺎﻟَﺔ
ﻛـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
waw
w
kaf
k
alef
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för agentur, representation består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﻛَﺎﻟَﺔ och uttalas wakaala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för agentur, representation

fa3aala blir wakaala

Vi har sett att det arabiska ordet för agentur, representation skrivs ﻭَﻛَﺎﻟَﺔ och uttalas wakaala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är w, k och l, blir ordet wakaala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som agentur, representation