Arabiska för förtroende

ittikaal
ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ
förtroende – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förtroende uttalas ittikaal och skrivs ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtroende består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtroende

Alla bokstäver i förtroende

ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
ta
t
kaf
k
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förtroende består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺗِّﻜَﺎﻝ och uttalas ittikaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver