Arabiska för anförtro, tilldela, utse

wakala
ﻭَﻛَﻞَ
anförtro, tilldela, utse – dåtid han
yakilu
ﻳَﻜِﻞُ
anförtro, tilldela, utse – nutid han

Det arabiska verbet för att anförtro, tilldela, utse skrivs ﻭَﻛَﻞَ och uttalas wakala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜِﻞُ och uttalas yakilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anförtro, tilldela, utse består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anförtro, tilldela, utse

Alla bokstäver i anförtro, tilldela, utse

ﻭَﻛَﻞَ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻞ
 
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
waw
w
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för anförtro, tilldela, utse består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻛَﻞَ och uttalas wakala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anförtro, tilldela, utse

fa3ala blir wakala

Vi har sett att det arabiska ordet för anförtro, tilldela, utse skrivs ﻭَﻛَﻞَ och uttalas wakala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är w, k och l, blir ordet wakala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anförtro, tilldela, utse

Böjningsformer av anförtro, tilldela, utse

dåtid
nutid
han
wakala
ﻭَﻛَﻞَ
han - dåtid
yakilu
ﻳَﻜِﻞُ
han - nutid
hon
wakalat
ﻭَﻛَﻠَﺖ
hon - dåtid
takilu
ﺗَﻜِﻞُ
hon - nutid
jag
wakaltu
ﻭَﻛَﻠﺖُ
jag - dåtid
'akilu
ﺃَﻛِﻞُ
jag - nutid