Arabiska för bemyndiga

wakkala
ﻭَﻛَّﻞَ
bemyndiga – dåtid han
yuwakkilu
ﻳُﻮَﻛِّﻞُ
bemyndiga – nutid han

Det arabiska verbet för att bemyndiga skrivs ﻭَﻛَّﻞَ och uttalas wakkala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﻛِّﻞُ och uttalas yuwakkilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bemyndiga består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bemyndiga

Alla bokstäver i bemyndiga

ﻭَﻛَّﻞَ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻛـ
ـﻞ
 
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
waw
w
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bemyndiga består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﻛَّﻞَ och uttalas wakkala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bemyndiga

fa33ala blir wakkala

Vi har sett att det arabiska ordet för bemyndiga skrivs ﻭَﻛَّﻞَ och uttalas wakkala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, k och l, blir ordet wakkala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bemyndiga

Böjningsformer av bemyndiga

dåtid
nutid
han
wakkala
ﻭَﻛَّﻞَ
han - dåtid
yuwakkilu
ﻳُﻮَﻛِّﻞُ
han - nutid
hon
wakkalat
ﻭَﻛَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tuwakkilu
ﺗُﻮَﻛِّﻞُ
hon - nutid
jag
wakkaltu
ﻭَﻛَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'uwakkilu
ﺃُﻭَﻛِّﻞُ
jag - nutid