Arabiska för klient

muwakkil
ﻣُﻮَﻛِّﻞ
klient – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klient uttalas muwakkil och skrivs ﻣُﻮَﻛِّﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet klient

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klient består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, kaf som skrivs och uttalas k och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klient

Alla bokstäver i klient

ﻣُﻮَﻛِّﻞ
ﻣـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
waw
w
kaf
k
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för klient består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻮَﻛِّﻞ och uttalas muwakkil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klient

mufa33il blir muwakkil

Vi har sett att det arabiska ordet för klient skrivs ﻣُﻮَﻛِّﻞ och uttalas muwakkil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33il och ordets rotbokstäver är w, k och l, blir ordet muwakkil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klient