Arabiska för törst

3aTash
ﻋَﻄَﺶ
törst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för törst uttalas 3aTash och skrivs ﻋَﻄَﺶ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet törst består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och shin som skrivs ﺵ och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med törst

Alla bokstäver i törst

ﻋَﻄَﺶ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
Ta
T
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för törst består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَﺶ och uttalas 3aTash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för törst

fa3al blir 3aTash

Vi har sett att det arabiska ordet för törst skrivs ﻋَﻄَﺶ och uttalas 3aTash. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, T och sh, blir ordet 3aTash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som törst