Arabiska för vara törstig

3aTasha
ﻋَﻄَﺶَ
vara törstig – dåtid han
ya3Tishu
ﻳَﻌﻄِﺶُ
vara törstig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara törstig skrivs ﻋَﻄَﺶَ och uttalas 3aTasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻄِﺶُ och uttalas ya3Tishu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara törstig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara törstig

Alla bokstäver i vara törstig

ﻋَﻄَﺶَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
Ta
T
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för vara törstig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَﺶَ och uttalas 3aTasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara törstig

fa3ala blir 3aTasha

Vi har sett att det arabiska ordet för vara törstig skrivs ﻋَﻄَﺶَ och uttalas 3aTasha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, T och sh, blir ordet 3aTasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara törstig

Böjningsformer av vara törstig

dåtid
nutid
han
3aTasha
ﻋَﻄَﺶَ
han - dåtid
ya3Tishu
ﻳَﻌﻄِﺶُ
han - nutid
hon
3aTashat
ﻋَﻄَﺸَﺖ
hon - dåtid
ta3Tishu
ﺗَﻌﻄِﺶُ
hon - nutid
jag
3aTashtu
ﻋَﻄَﺸﺖُ
jag - dåtid
'a3Tishu
ﺃَﻋﻄِﺶُ
jag - nutid