Arabiska för göra törstig

3aTTasha
ﻋَﻄَّﺶَ
göra törstig – dåtid han
yu3aTTishu
ﻳُﻌَﻄِّﺶُ
göra törstig – nutid han

Det arabiska verbet för att göra törstig skrivs ﻋَﻄَّﺶَ och uttalas 3aTTasha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻄِّﺶُ och uttalas yu3aTTishu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra törstig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra törstig

Alla bokstäver i göra törstig

ﻋَﻄَّﺶَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
Ta
T
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för göra törstig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَّﺶَ och uttalas 3aTTasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra törstig

fa33ala blir 3aTTasha

Vi har sett att det arabiska ordet för göra törstig skrivs ﻋَﻄَّﺶَ och uttalas 3aTTasha. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, T och sh, blir ordet 3aTTasha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra törstig

Böjningsformer av göra törstig

dåtid
nutid
han
3aTTasha
ﻋَﻄَّﺶَ
han - dåtid
yu3aTTishu
ﻳُﻌَﻄِّﺶُ
han - nutid
hon
3aTTashat
ﻋَﻄَّﺸَﺖ
hon - dåtid
tu3aTTishu
ﺗُﻌَﻄِّﺶُ
hon - nutid
jag
3aTTashtu
ﻋَﻄَّﺸﺖُ
jag - dåtid
'u3aTTishu
ﺃُﻋَﻄِّﺶُ
jag - nutid