Arabiska för törstig

3aTish
ﻋَﻄِﺶ
törstig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för törstig uttalas 3aTish och skrivs ﻋَﻄِﺶ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet törstig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med törstig

Alla bokstäver i törstig

ﻋَﻄِﺶ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﺶ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
ayn
3
Ta
T
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för törstig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻄِﺶ och uttalas 3aTish.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för törstig

fa3il blir 3aTish

Vi har sett att det arabiska ordet för törstig skrivs ﻋَﻄِﺶ och uttalas 3aTish. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, T och sh, blir ordet 3aTish.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som törstig