Arabiska för anklaga för stöld

sarraqa
ﺳَﺮَّﻕَ
anklaga för stöld – dåtid han
yusarriqu
ﻳُﺴَﺮِّﻕُ
anklaga för stöld – nutid han

Det arabiska verbet för att anklaga för stöld skrivs ﺳَﺮَّﻕَ och uttalas sarraqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴَﺮِّﻕُ och uttalas yusarriqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet anklaga för stöld består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med anklaga för stöld

Alla bokstäver i anklaga för stöld

ﺳَﺮَّﻕَ
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för anklaga för stöld består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺳَﺮَّﻕَ och uttalas sarraqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för anklaga för stöld

fa33ala blir sarraqa

Vi har sett att det arabiska ordet för anklaga för stöld skrivs ﺳَﺮَّﻕَ och uttalas sarraqa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är s, r och q, blir ordet sarraqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som anklaga för stöld

Böjningsformer av anklaga för stöld

dåtid
nutid
han
sarraqa
ﺳَﺮَّﻕَ
han - dåtid
yusarriqu
ﻳُﺴَﺮِّﻕُ
han - nutid
hon
sarraqat
ﺳَﺮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tusarriqu
ﺗُﺴَﺮِّﻕُ
hon - nutid
jag
sarraqtu
ﺳَﺮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'usarriqu
ﺃُﺳَﺮِّﻕُ
jag - nutid