Arabiska för tjuv

saariq
ﺳَﺎﺭِﻕ
tjuv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tjuv uttalas saariq och skrivs ﺳَﺎﺭِﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tjuv i:

saariqa
ﺳَﺎﺭِﻗَﺔ
tjuv – femininum singular
siwaariq
ﺳِﻮَﺍﺭِﻕ
tjuv – femininum plural
saariquuna
ﺳَﺎﺭِﻗُﻮﻥَ
tjuv – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tjuv består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tjuv

Alla bokstäver i tjuv

ﺳَﺎﺭِﻕ
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
alef
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för tjuv består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺭِﻕ och uttalas saariq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tjuv

faa3il blir saariq

Vi har sett att det arabiska ordet för tjuv skrivs ﺳَﺎﺭِﻕ och uttalas saariq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, r och q, blir ordet saariq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tjuv