Arabiska för underlätta

yassara
ﻳَﺴَّﺮَ
underlätta – dåtid han
yuyassiru
ﻳُﻴَﺴِّﺮُ
underlätta – nutid han

Det arabiska verbet för att underlätta skrivs ﻳَﺴَّﺮَ och uttalas yassara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻴَﺴِّﺮُ och uttalas yuyassiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet underlätta består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs ﻱ och uttalas y, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med underlätta

Alla bokstäver i underlätta

ﻳَﺴَّﺮَ
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
ya
y
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för underlätta består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻳَﺴَّﺮَ och uttalas yassara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för underlätta

fa33ala blir yassara

Vi har sett att det arabiska ordet för underlätta skrivs ﻳَﺴَّﺮَ och uttalas yassara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är y, s och r, blir ordet yassara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som underlätta

Böjningsformer av underlätta

dåtid
nutid
han
yassara
ﻳَﺴَّﺮَ
han - dåtid
yuyassiru
ﻳُﻴَﺴِّﺮُ
han - nutid
hon
yassarat
ﻳَﺴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuyassiru
ﺗُﻴَﺴِّﺮُ
hon - nutid
jag
yassartu
ﻳَﺴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uyassiru
ﺃُﻳَﺴِّﺮُ
jag - nutid