Arabiska för vänster

yasaar
ﻳَﺴَﺎﺭ
vänster –

Det arabiska ordet för vänster uttalas yasaar och skrivs ﻳَﺴَﺎﺭ.

Om ljudfilerna
Mönster: verbalnomen

Så används ordet vänster

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vänster består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vänster

Alla bokstäver i vänster

ﻳَﺴَﺎﺭ
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﺴـ
ـﺎ
 
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ـﺮ
 
ya
y
sin
s
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vänster består av: Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻳَﺴَﺎﺭ och uttalas yasaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vänster

fa3aal blir yasaar

Vi har sett att det arabiska ordet för vänster skrivs ﻳَﺴَﺎﺭ och uttalas yasaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är y, s och r, blir ordet yasaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vänster