Arabiska för brinna, fatta eld

ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
brinna, fatta eld – dåtid han
yashta3ilu
ﻳَﺸﺘَﻌِﻞُ
brinna, fatta eld – nutid han

Det arabiska verbet för att brinna, fatta eld skrivs ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ och uttalas ishta3ala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺸﺘَﻌِﻞُ och uttalas yashta3ilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet brinna, fatta eld

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brinna, fatta eld består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brinna, fatta eld

Alla bokstäver i brinna, fatta eld

ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﺷـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alef
shin
sh
ta
t
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för brinna, fatta eld består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ och uttalas ishta3ala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av brinna, fatta eld

dåtid
nutid
han
ishta3ala
ﺍِﺷﺘَﻌَﻞَ
han - dåtid
yashta3ilu
ﻳَﺸﺘَﻌِﻞُ
han - nutid
hon
ishta3alat
ﺍِﺷﺘَﻌَﻠَﺖ
hon - dåtid
tashta3ilu
ﺗَﺸﺘَﻌِﻞُ
hon - nutid
jag
ishta3altu
ﺍِﺷﺘَﻌَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ashta3ilu
ﺃَﺷﺘَﻌِﻞُ
jag - nutid