Arabiska för fördärv, förlust

Dayaa3
ﺿَﻴَﺎﻉ
fördärv, förlust – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fördärv, förlust uttalas Dayaa3 och skrivs ﺿَﻴَﺎﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fördärv, förlust består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fördärv, förlust

Alla bokstäver i fördärv, förlust

ﺿَﻴَﺎﻉ
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Dad
D
ya
y
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för fördärv, förlust består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻴَﺎﻉ och uttalas Dayaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fördärv, förlust

fa3aal blir Dayaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för fördärv, förlust skrivs ﺿَﻴَﺎﻉ och uttalas Dayaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är D, y och 3, blir ordet Dayaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fördärv, förlust