Arabiska för binda

rabaTa
ﺭَﺑَﻂَ
binda – dåtid han
yarbuTu
ﻳَﺮﺑُﻂُ
binda – nutid han

Det arabiska verbet för att binda skrivs ﺭَﺑَﻂَ och uttalas rabaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺑُﻂُ och uttalas yarbuTu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet binda

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet binda består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med binda

Alla bokstäver i binda

ﺭَﺑَﻂَ
ﺑـ
ـﻂ
 
ﺑـ
ـﻂ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
ra
r
beh
b
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för binda består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺑَﻂَ och uttalas rabaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för binda

fa3ala blir rabaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för binda skrivs ﺭَﺑَﻂَ och uttalas rabaTa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är r, b och T, blir ordet rabaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som binda

Böjningsformer av binda

dåtid
nutid
han
rabaTa
ﺭَﺑَﻂَ
han - dåtid
yarbuTu
ﻳَﺮﺑُﻂُ
han - nutid
hon
rabaTat
ﺭَﺑَﻄَﺖ
hon - dåtid
tarbuTu
ﺗَﺮﺑُﻂُ
hon - nutid
jag
rabaTtu
ﺭَﺑَﻄﺖُ
jag - dåtid
'arbuTu
ﺃَﺭﺑُﻂُ
jag - nutid