Arabiska för beslag, gripande

qabD
ﻗَﺒﺾ
beslag, gripande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beslag, gripande uttalas qabD och skrivs ﻗَﺒﺾ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beslag, gripande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beslag, gripande

Alla bokstäver i beslag, gripande

ﻗَﺒﺾ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
qaf
q
beh
b
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för beslag, gripande består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺒﺾ och uttalas qabD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beslag, gripande

fa3l blir qabD

Vi har sett att det arabiska ordet för beslag, gripande skrivs ﻗَﺒﺾ och uttalas qabD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, b och D, blir ordet qabD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beslag, gripande