Arabiska för deprimerad

munqabiD
ﻣُﻨﻘَﺒِﺾ
deprimerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för deprimerad uttalas munqabiD och skrivs ﻣُﻨﻘَﺒِﺾ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet deprimerad består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, beh som skrivs och uttalas b och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med deprimerad

Alla bokstäver i deprimerad

ﻣُﻨﻘَﺒِﺾ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
nun
n
qaf
q
beh
b
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för deprimerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﻘَﺒِﺾ och uttalas munqabiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för deprimerad

munfa3il blir munqabiD

Vi har sett att det arabiska ordet för deprimerad skrivs ﻣُﻨﻘَﺒِﺾ och uttalas munqabiD. Ordet följer mönstret aktivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3il och ordets rotbokstäver är q, b och D, blir ordet munqabiD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som deprimerad