Arabiska för ansvarig

mas'uul
ﻣَﺴﺆُﻭﻝ
ansvarig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ansvarig uttalas mas'uul och skrivs ﻣَﺴﺆُﻭﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ansvarig består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, alif hamza som skrivs och uttalas ' och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ansvarig

Alla bokstäver i ansvarig

ﻣَﺴﺆُﻭﻝ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺆ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
sin
s
'
waw
w
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ansvarig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas '. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻣَﺴﺆُﻭﻝ och uttalas mas'uul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver