Arabiska för fråga

su'aal
ﺳُﺆَﺍﻝ
fråga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fråga uttalas su'aal och skrivs ﺳُﺆَﺍﻝ.

Ordklass: substantiv.

Så används ordet fråga

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fråga består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fråga

Alla bokstäver i fråga

ﺳُﺆَﺍﻝ
ﺳـ
ـﺆ
 
ﺳـ
ـﺆ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺆ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
sin
s
'
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för fråga består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﺳُﺆَﺍﻝ och uttalas su'aal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver