Arabiska för tröttsam

mut3ib
ﻣُﺘﻌِﺐ
tröttsam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tröttsam uttalas mut3ib och skrivs ﻣُﺘﻌِﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet tröttsam

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tröttsam består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs ﺕ och uttalas t, ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tröttsam

Alla bokstäver i tröttsam

ﻣُﺘﻌِﺐ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ta
t
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för tröttsam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘﻌِﺐ och uttalas mut3ib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tröttsam

muf3il blir mut3ib

Vi har sett att det arabiska ordet för tröttsam skrivs ﻣُﺘﻌِﺐ och uttalas mut3ib. Ordet följer mönstret aktivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3il och ordets rotbokstäver är t, 3 och b, blir ordet mut3ib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tröttsam