Arabiska för trötthet

ta3ab
ﺗَﻌَﺐ
trötthet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för trötthet uttalas ta3ab och skrivs ﺗَﻌَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns trötthet i:

'at3aab
ﺃَﺗﻌَﺎﺏ
trötthet – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet trötthet består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med trötthet

Alla bokstäver i trötthet

ﺗَﻌَﺐ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för trötthet består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺐ och uttalas ta3ab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för trötthet

fa3al blir ta3ab

Vi har sett att det arabiska ordet för trötthet skrivs ﺗَﻌَﺐ och uttalas ta3ab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är t, 3 och b, blir ordet ta3ab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som trötthet