Arabiska för baba ghanouj, kryddad

mutabbal
ﻣُﺘَﺒَّﻞ
baba ghanouj, kryddad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för baba ghanouj, kryddad uttalas mutabbal och skrivs ﻣُﺘَﺒَّﻞ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet baba ghanouj, kryddad består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs ﺕ och uttalas t, beh som skrivs ﺏ och uttalas b och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med baba ghanouj, kryddad

Alla bokstäver i baba ghanouj, kryddad

ﻣُﺘَﺒَّﻞ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺒـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
ta
t
beh
b
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för baba ghanouj, kryddad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺒَّﻞ och uttalas mutabbal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för baba ghanouj, kryddad

mufa33al blir mutabbal

Vi har sett att det arabiska ordet för baba ghanouj, kryddad skrivs ﻣُﺘَﺒَّﻞ och uttalas mutabbal. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är t, b och l, blir ordet mutabbal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som baba ghanouj, kryddad