Arabiska för tabbouleh

tabbuula
ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ
tabbouleh – femininum singular

Det arabiska ordet för tabbouleh uttalas tabbuula och skrivs ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tabbouleh består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, beh som skrivs och uttalas b och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tabbouleh

Alla bokstäver i tabbouleh

ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ta
t
beh
b
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för tabbouleh består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﺒُّﻮﻟَﺔ och uttalas tabbuula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver