Arabiska för sida

SafHa
ﺻَﻔﺤَﺔ
sida – femininum singular

Det arabiska ordet för sida uttalas SafHa och skrivs ﺻَﻔﺤَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sida i:

SafHaat
ﺻَﻔﺤَﺎﺕ
sida – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sida

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sida består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sida

Alla bokstäver i sida

ﺻَﻔﺤَﺔ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺤـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
Sad
S
fa
f
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sida består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻔﺤَﺔ och uttalas SafHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sida

fa3la blir SafHa

Vi har sett att det arabiska ordet för sida skrivs ﺻَﻔﺤَﺔ och uttalas SafHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är S, f och H, blir ordet SafHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sida