Arabiska för skaka hand

SaafaHa
ﺻَﺎﻓَﺢَ
skaka hand – dåtid han
yuSaafiHu
ﻳُﺼَﺎﻓِﺢُ
skaka hand – nutid han

Det arabiska verbet för att skaka hand skrivs ﺻَﺎﻓَﺢَ och uttalas SaafaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﺎﻓِﺢُ och uttalas yuSaafiHu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skaka hand består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skaka hand

Alla bokstäver i skaka hand

ﺻَﺎﻓَﺢَ
ﺻـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
alef
fa
f
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för skaka hand består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﻓَﺢَ och uttalas SaafaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skaka hand

faa3ala blir SaafaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för skaka hand skrivs ﺻَﺎﻓَﺢَ och uttalas SaafaHa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är S, f och H, blir ordet SaafaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skaka hand

Böjningsformer av skaka hand

dåtid
nutid
han
SaafaHa
ﺻَﺎﻓَﺢَ
han - dåtid
yuSaafiHu
ﻳُﺼَﺎﻓِﺢُ
han - nutid
hon
SaafaHat
ﺻَﺎﻓَﺤَﺖ
hon - dåtid
tuSaafiHu
ﺗُﺼَﺎﻓِﺢُ
hon - nutid
jag
SaafaHtu
ﺻَﺎﻓَﺤﺖُ
jag - dåtid
'uSaafiHu
ﺃُﺻَﺎﻓِﺢُ
jag - nutid