Arabiska för omvända, störta

qalaba
ﻗَﻠَﺐَ
omvända, störta – dåtid han
yaqlibu
ﻳَﻘﻠِﺐُ
omvända, störta – nutid han

Det arabiska verbet för att omvända, störta skrivs ﻗَﻠَﺐَ och uttalas qalaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﻠِﺐُ och uttalas yaqlibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet omvända, störta

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omvända, störta består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omvända, störta

Alla bokstäver i omvända, störta

ﻗَﻠَﺐَ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
qaf
q
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för omvända, störta består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻠَﺐَ och uttalas qalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omvända, störta

fa3ala blir qalaba

Vi har sett att det arabiska ordet för omvända, störta skrivs ﻗَﻠَﺐَ och uttalas qalaba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är q, l och b, blir ordet qalaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omvända, störta

Böjningsformer av omvända, störta

dåtid
nutid
han
qalaba
ﻗَﻠَﺐَ
han - dåtid
yaqlibu
ﻳَﻘﻠِﺐُ
han - nutid
hon
qalabat
ﻗَﻠَﺒَﺖ
hon - dåtid
taqlibu
ﺗَﻘﻠِﺐُ
hon - nutid
jag
qalabtu
ﻗَﻠَﺒﺖُ
jag - dåtid
'aqlibu
ﺃَﻗﻠِﺐُ
jag - nutid