Han har mycket pengar och stor mage.

Den arabiska frasen Han har mycket pengar och stor mage. uttalas maaluhu kathiirun wabaTnuhu kabiirun och skrivs ﻣَﺎﻟُﻪُ ﻛَﺜِﻴﺮٌ ﻭَﺑَﻄﻨُﻪُ ﻛَﺒِﻴﺮٌ

De arabiska orden i Han har mycket pengar och stor mage.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han har mycket pengar och stor mage.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

pengar

ﻣَﺎﻟُﻪُ
Uttal: maaluhu
Svensk versättning: pengar
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

mycket, många

ﻛَﺜِﻴﺮٌ
Uttal: kathiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): mycket, många
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av mycket, många

ﻛَﺜِﻴﺮ
kathiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

mage

ﺑَﻄﻨُﻪُ
Uttal: baTnuhu
Svensk versättning (av ordets grundform): mage
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av mage

ﺑَﻄﻦ
baTn
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

stor

ﻛَﺒِﻴﺮٌ
Uttal: kabiirun
Svensk versättning (av ordets grundform): stor
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av stor

ﻛَﺒِﻴﺮ
kabiir
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.