Jag mötte mina vänner leende.

Den arabiska frasen Jag mötte mina vänner leende. uttalas qaabaltu 'aSdiqaa'ii mubtasiman och skrivs ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ ﺃَﺻﺪِﻗَﺎﺋِﻲ ﻣُﺒﺘَﺴِﻤﺎً

De arabiska orden i Jag mötte mina vänner leende.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag mötte mina vänner leende.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att möta

ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ
Uttal: qaabaltu
Svensk versättning (av ordets grundform): att möta
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att möta

ﻗَﺎﺑَﻞَ
qaabala
(dåtid han)

vän

ﺃَﺻﺪِﻗَﺎﺋِﻲ
Uttal: 'aSdiqaa'ii
Svensk versättning (av ordets grundform): vän
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum
bruten plural

Grundformen av vän

ﺻَﺪِﻳﻖ
Sadiiq
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻤﺎً
Uttal: mubtasiman
Svensk versättning (av ordets grundform): leende
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
mubtasim
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.