Jag mötte mina vänner leende.

Den arabiska frasen Jag mötte mina vänner leende. uttalas qaabaltu 'aSdiqaa'ii mubtasiman och skrivs ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ ﺃَﺻﺪِﻗَﺎﺋِﻲ ﻣُﺒﺘَﺴِﻤﺎً

De arabiska orden i Jag mötte mina vänner leende.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag mötte mina vänner leende.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att möta

ﻗَﺎﺑَﻠﺖُ
Uttal: qaabaltu
Svensk versättning (av ordets grundform): att möta
Ordklass: verb
person: jag
tempus: dåtid

Grundformen av att möta

ﻗَﺎﺑَﻞَ
qaabala
(dåtid han)

vän

ﺃَﺻﺪِﻗَﺎﺋِﻲ
Uttal: 'aSdiqaa'ii
Svensk versättning (av ordets grundform): vän
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum
bruten plural

Grundformen av vän

ﺻَﺪِﻳﻖ
Sadiiq
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻤﺎً
Uttal: mubtasiman
Svensk versättning (av ordets grundform): leende
Ordklass: adjektiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i ackusativ eftersom det är al-Haal. Det innebär att ordet beskriver tillståndet hos objektet eller subjektet vid tidpunkten då handlingen utfördes.Läs mer

Grundformen av leende

ﻣُﺒﺘَﺴِﻢ
mubtasim
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Verbmening

Definitionen på en arabisk verbmening är en mening som börjar med verb. Det räcker inte med att meningen innehåller verb för att den ska räknas om verbmening. I vissa fall kan dock en mening börja med andra ord och ändra räknas som verbmening.

Läs mer om meningar av typen Verbmening