Lita inte på någon annan än dig själv.

Den arabiska frasen Lita inte på någon annan än dig själv. uttalas laa ta3tamid 3alaa ghayri nafsika och skrivs ﻟَﺎ ﺗَﻌﺘَﻤِﺪ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴﺮِ ﻧَﻔﺴِﻚَ

De arabiska orden i Lita inte på någon annan än dig själv.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Lita inte på någon annan än dig själv.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

inte, nej

ﻟَﺎ
Uttal: laa
Svensk versättning: inte, nej
Ordklass: blandat

att hänga på, lita

ﺗَﻌﺘَﻤِﺪ
Uttal: ta3tamid
Svensk versättning (av ordets grundform): att hänga på, lita
Ordklass: verb
person: du (m)
tempus: jussiv

Grundformen av att hänga på, lita

ﺍِﻋﺘَﻤَﺪَ
i3tamada
(dåtid han)

på, vid, över

ﻋَﻠَﻰ
Uttal: 3alaa
Svensk versättning: på, vid, över
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

förutom

ﻏَﻴﺮِ
Uttal: ghayri
Svensk versättning: förutom
Ordklass: konjunktion

själ, själv

ﻧَﻔﺴِﻚَ
Uttal: nafsika
Svensk versättning (av ordets grundform): själ, själv
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av själ, själv

ﻧَﻔﺲ
nafs
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻚَ
ka
din (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.