Arabiska för förutom

ghayr
ﻏَﻴﺮ
förutom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förutom uttalas ghayr och skrivs ﻏَﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förutom

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förutom består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förutom

Alla bokstäver i förutom

ﻏَﻴﺮ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förutom består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻴﺮ och uttalas ghayr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver