Tåget är som blixten i sin snabbhet.

Den arabiska frasen Tåget är som blixten i sin snabbhet. uttalas alqiTaaru kaalbarqi fii sur3atihi och skrivs ﺍَﻟﻘِﻄَﺎﺭُ ﻛَﺎَﻟﺒَﺮﻕِ ﻓِﻲ ﺳُﺮﻋَﺘِﻪِ

De arabiska orden i Tåget är som blixten i sin snabbhet.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Tåget är som blixten i sin snabbhet.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

tåg

ﺍَﻟﻘِﻄَﺎﺭُ
Uttal: alqiTaaru
Svensk versättning (av ordets grundform): tåg
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av tåg

ﻗِﻄَﺎﺭ
qiTaar
(singular, obestämd form, utan kasus)

liksom, som

ﻙَ
Uttal: ka
Svensk versättning: liksom, som
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

blixt

ﺍَﻟﺒَﺮﻕِ
Uttal: albarqi
Svensk versättning (av ordets grundform): blixt
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av blixt

ﺑَﺮﻕ
barq
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

fart

ﺳُﺮﻋَﺘِﻪِ
Uttal: sur3atihi
Svensk versättning (av ordets grundform): fart
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

Grundformen av fart

ﺳُﺮﻋَﺔ
sur3a
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.