Alla hus är vackra förutom ett.

Den arabiska frasen Alla hus är vackra förutom ett. uttalas kullu albuyuuti jamiilun biistithnaa'i waaHidin och skrivs ﻛُﻞُّ ﺍَﻟﺒُﻴُﻮﺕِ ﺟَﻤِﻴﻞٌ ﺑِﺎِﺳﺘِﺜﻨَﺎﺀِ ﻭَﺍﺣِﺪٍ

De arabiska orden i Alla hus är vackra förutom ett.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Alla hus är vackra förutom ett.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

alla, varje

ﻛُﻞُّ
Uttal: kullu
Svensk versättning (av ordets grundform): alla, varje
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av alla, varje

ﻛُﻞّ
kull
(singular, obestämd form, utan kasus)

hus

ﺍَﻟﺒُﻴُﻮﺕِ
Uttal: albuyuuti
Svensk versättning (av ordets grundform): hus
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
bruten plural
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av hus

ﺑَﻴﺖ
bayt
(singular, obestämd form, utan kasus)

vacker

ﺟَﻤِﻴﻞٌ
Uttal: jamiilun
Svensk versättning (av ordets grundform): vacker
Ordklass: adjektiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum
Nominativ används bland annat i nominalfraser. Både den första, bestämda delen som beskrivs och den andra, obestämda delen (som beskriver den första) är i nominativ.

Grundformen av vacker

ﺟَﻤِﻴﻞ
jamiil
(singular, obestämd form, utan kasus)

med, vid

ﺏِ
Uttal: bi
Svensk versättning: med, vid
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

undantag

ﺍِﺳﺘِﺜﻨَﺎﺀِ
Uttal: istithnaa'i
Svensk versättning: undantag
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

1

ﻭَﺍﺣِﺪٍ
Uttal: waaHidin
Svensk versättning: 1
Ordklass: räkneord

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller inget verb, det går utmärkt eftersom det inte behövs något ord för 'är' i arabiskan.