Han hugger veden i skogen för att sälja den på marknaden.

Den arabiska frasen Han hugger veden i skogen för att sälja den på marknaden. uttalas yuqaTTi3u alHaTaba fii ghaybati liyabii3uhu fii assuuqi och skrivs ﻳُﻘَﻄِّﻊُ ﺍَﻟﺤَﻄَﺐَ ﻓِﻲ ﻏَﻴﺒَﺔِ ﻟِﻴَﺒِﻴﻌُﻪُ ﻓِﻲ ﺍَﻟﺴُّﻮﻕِ

De arabiska orden i Han hugger veden i skogen för att sälja den på marknaden.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Han hugger veden i skogen för att sälja den på marknaden.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att hacka

ﻳُﻘَﻄِّﻊُ
Uttal: yuqaTTi3u
Svensk versättning (av ordets grundform): att hacka
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att hacka

ﻗَﻄَّﻊَ
qaTTa3a
(dåtid han)

ved

ﺍَﻟﺤَﻄَﺐَ
Uttal: alHaTaba
Svensk versättning (av ordets grundform): ved
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av ved

ﺣَﻄَﺐ
HaTab
(singular, obestämd form, utan kasus)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

skog

ﻏَﻴﺒَﺔِ
Uttal: ghaybati
Svensk versättning: skog
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ordet är i genitiv eftersom det följer en preposition

för, åt

ﻝِ
Uttal: li
Svensk versättning: för, åt
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv
Sitter ihop med ordet som kommer efter.

att sälja

ﻳَﺒِﻴﻌُﻪُ
Uttal: yabii3uhu
Svensk versättning (av ordets grundform): att sälja
Ordklass: verb
person: han
tempus: nutid

Grundformen av att sälja

ﺑَﺎﻉَ
baa3a
(dåtid han)
Suffix
ْﻪُ
hu
honom
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

i

ﻓِﻲ
Uttal: fii
Svensk versättning: i
Ordklass: preposition
Ord som följer prepositioner får kasus genitiv

marknad

ﺍَﻟﺴُّﻮﻕِ
Uttal: assuuqi
Svensk versättning (av ordets grundform): marknad
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: bestämd form
genus: maskulinum
Ordet är i genitiv eftersom det är ägaren i en idafa-konstruktion

Grundformen av marknad

ﺳُﻮﻕ
suuq
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.