Arabiska för ökning

tawfiir
ﺗَﻮﻓِﻴﺮ
ökning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ökning uttalas tawfiir och skrivs ﺗَﻮﻓِﻴﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ökning består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ökning

Alla bokstäver i ökning

ﺗَﻮﻓِﻴﺮ
ﺗـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ta
t
waw
w
fa
f
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ökning består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮﻓِﻴﺮ och uttalas tawfiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ökning

taf3iil blir tawfiir

Vi har sett att det arabiska ordet för ökning skrivs ﺗَﻮﻓِﻴﺮ och uttalas tawfiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är w, f och r, blir ordet tawfiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ökning