Arabiska för besökt

mazuur
ﻣَﺰُﻭﺭ
besökt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för besökt uttalas mazuur och skrivs ﻣَﺰُﻭﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet besökt består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med besökt

Alla bokstäver i besökt

ﻣَﺰُﻭﺭ
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
zayn
z
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för besökt består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺰُﻭﺭ och uttalas mazuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver