Arabiska för förfalskad

muzawwar
ﻣُﺰَﻭَّﺭ
förfalskad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förfalskad uttalas muzawwar och skrivs ﻣُﺰَﻭَّﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfalskad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfalskad

Alla bokstäver i förfalskad

ﻣُﺰَﻭَّﺭ
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ـﻮ
ـﺮ
 
mim
m
zayn
z
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förfalskad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺰَﻭَّﺭ och uttalas muzawwar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfalskad

mufa33al blir muzawwar

Vi har sett att det arabiska ordet för förfalskad skrivs ﻣُﺰَﻭَّﺭ och uttalas muzawwar. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är z, w och r, blir ordet muzawwar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfalskad