Arabiska för helgedom

mazaar
ﻣَﺰَﺍﺭ
helgedom – maskulinum singular

Det arabiska ordet för helgedom uttalas mazaar och skrivs ﻣَﺰَﺍﺭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet helgedom består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med helgedom

Alla bokstäver i helgedom

ﻣَﺰَﺍﺭ
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﺰ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ـﺎ
ـﺮ
 
mim
m
zayn
z
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för helgedom består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻣَﺰَﺍﺭ och uttalas mazaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver