Arabiska för flirt

tadallul
ﺗَﺪَﻟُّﻞ
flirt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för flirt uttalas tadallul och skrivs ﺗَﺪَﻟُّﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flirt består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flirt

Alla bokstäver i flirt

ﺗَﺪَﻟُّﻞ
ﺗـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
dal
d
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flirt består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﻟُّﻞ och uttalas tadallul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver