Arabiska för flirta

tadallala
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
flirta – dåtid han
yatadallalu
ﻳَﺘَﺪَﻟَّﻞُ
flirta – nutid han

Det arabiska verbet för att flirta skrivs ﺗَﺪَﻟَّﻞَ och uttalas tadallala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺪَﻟَّﻞُ och uttalas yatadallalu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet flirta består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med flirta

Alla bokstäver i flirta

ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
ﺗـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
dal
d
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för flirta består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﻟَّﻞَ och uttalas tadallala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av flirta

dåtid
nutid
han
tadallala
ﺗَﺪَﻟَّﻞَ
han - dåtid
yatadallalu
ﻳَﺘَﺪَﻟَّﻞُ
han - nutid
hon
tadallalat
ﺗَﺪَﻟَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tatadallalu
ﺗَﺘَﺪَﻟَّﻞُ
hon - nutid
jag
tadallaltu
ﺗَﺪَﻟَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'atadallalu
ﺃَﺗَﺪَﻟَّﻞُ
jag - nutid