Arabiska för gentemot, mot

Didda
ﺿِﺪَّ
gentemot, mot – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gentemot, mot uttalas Didda och skrivs ﺿِﺪَّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet gentemot, mot

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gentemot, mot består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gentemot, mot

Alla bokstäver i gentemot, mot

ﺿِﺪَّ
ﺿـ
ـﺪ
 
ﺿـ
ـﺪ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺪ
 
Dad
D
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för gentemot, mot består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿِﺪَّ och uttalas Didda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver