Arabiska för medicin

dawaa'
ﺩَﻭَﺍﺀ
medicin – maskulinum singular

Det arabiska ordet för medicin uttalas dawaa' och skrivs ﺩَﻭَﺍﺀ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns medicin i:

'adwiya
ﺃَﺩﻭِﻳَﺔ
medicin – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv.

Så används ordet medicin

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet medicin består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i medicin

ﺩَﻭَﺍﺀ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ـﺎ
 
dal
d
waw
w
alef
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för medicin består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas '. Ordet skrivs därför ﺩَﻭَﺍﺀ och uttalas dawaa'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver