Arabiska för motsats

Didd
ﺿِﺪّ
motsats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för motsats uttalas Didd och skrivs ﺿِﺪّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns motsats i:

'aDdaad
ﺃَﺿﺪَﺍﺩ
motsats – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet motsats består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, dal som skrivs och uttalas d och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med motsats

Alla bokstäver i motsats

ﺿِﺪّ
ﺿـ
ـﺪ
 
ﺿـ
ـﺪ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺪ
 
Dad
D
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för motsats består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿِﺪّ och uttalas Didd.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver